Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

Our Web Site Startup - Έναρξη Λειτουργίας Ιστοσελίδας μας.


We inform you that started the operation of our website www.shalomluxuryrooms.gr developed by www.enter-web.gr. Browsing the site works normally and the contact form through which you can send us a message by filling the fields. Direct booking through the page is still under construction.


Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η λειτουργία της ιστοσελίδας μας www.shalomluxuryrooms.gr η οποία αναπτύχθηκε από την www.enter-web.gr.Η περιήγηση στην ιστοσελίδα λειτουργεί κανονικά καθώς και η φόρμα επικοινωνίας μέσω της οποίας μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα συμπληρώνοντας τα πεδία. Η άμεση κράτηση μέσω της σελίδας βρίσκεται ακόμα υπό δημιουργία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πως αξιολογείτε αυτήν την δημοσίευση;
Θα μας ενδιέφερε να μάθουμε την γνώμη σας.